WASE

WASE

BASTARDGRENEN ANOR

När det gäller bastardgrenens anor så kan på dessa sidor endast göras ett urval. Det beror på att de adliga härstamningarna öppnar upp ”en motorväg” i finnandet av förfäder. Nu är detta på intet vis något märkvärdigt eller ovanligt, men roligt för dem som får möjligheten att hitta personer som Karl den Store, Kung John Lackland (”prins John”) av England, kejsar Fredrik Barbarossa, östromerska kejsare, Erik Segersäll, Erik XIV och många andra bland sina förfäder. Som sagt så är det inget speciellt med detta, utan understryker bara vad som matematiskt är känt, att varje generation bakåt fördubblas, eftersom det krävs två personer för att ett barn ska bli till. Det innebär att 30 generationer bakåt har varje människa i världen ca 210 miljarder förfäder i den generationen även om det inte bodde mer än högst 500 miljoner människor på jorden då. Det i sin tur förklaras av s k ”anförskjutning”. Regelbundet avlar man barn med mer eller mindre nära släktingar, varvid anorna kraftigt förminskas. Men en rimlig uppskattning kan vara att varje individ 30 generationer bakåt kan ha haft åtminstone ½-1 miljon då levande förfäder.

 

Detta innebär också att vi alla måste ha förfäder som varit såväl kungar och drottningar som mördare och horor, och hade bara en enda av dem fattats hade du inte funnits nu. D v s att horan är lika viktig för din existens som drottningen!

 

Uppbyggnaden av denna sida är Dick Wases tre föräldrabakgrunder. Vanligtvis är de fyra, men eftersom moder Ella var produkten av ett kusingifte blir det bara tre. Dessa presenteras i pdf-filer och i dessa finns länkar till anfäder bakåt. Det ska understrykas, att det är ett mycket selektivt urval.

 

Några förklaringar till tabellerna: NAMN = säkert belagd person och/eller namn. NAMN = hypotetiskt namn eller person. ? = osäkert, (?) = sannolikt, men inte avgjort.

 

 

Tillbaka till startsidan.     Tipsa gärna om ni finner felaktiga länkar: info@wase.eu